Matias Långbacka Looping

26.07.2024

klo 19:00

Houtskär Skärgårdsmuseum Näsby, Houtskär

28€

En central del av jazz är kombinationen av improvisation och förutbestämdhet. I sin solokonsert undersöker Matias Långbacka trakterna mellan dessa ytterligheter med trumpet, looper och ett antal andra effekter som sina verktyg. Vi kan se fram emot en variationsrik stund, som innefattar såväl repetitivt insjunkande i olika stämningar som fartfyllda u-svängar. Houtskär Skärgårdsmuseets unika miljö skapar förutsättningar för en unik upplevelse, med ackompanjemang av vågornas kluckande och måsarnas skrin.

Matias Långbacka, trumpet & looping