Vi bygger miljöledningssystemet Ekokompassen

21.4.2022

Vi arbetar för ett verksamhetssätt som tar mer ansvar för miljön. Ekokompassen är ett miljöhanteringssystem (ems) och ett certifikat som hjälper oss att 

  • göra vår organisation mer hållbart
  • förbättra vår konkurrenskraft
  • förebygga miljörisker
  • identifiera mest relevanta miljöeffekter
  • fokusera på konkreta åtgärder
  • kommunicera effektivt om miljöprestanda
  • identifiera mest relevanta miljöeffekter
  • skapa miljöprogram med mål och konkreta åtgärder
  • lära oss relevanta miljölagar och regler
  • engagera anställda och partners i vårt miljöarbete.


Läs mera här.


Ekokompassen är ett registrerat varumärke som ägs av FNF (Finlands Naturskyddsförbund), som är Finlands äldsta och största naturskyddsorganisation.