We Speak Gay!

30.3.2022

Vi har glädjen att meddela att vi nu ingår i det regnbågsvänliga We Speak Gay-samfundet! Vi förbinder oss att behandla alla våra medarbetare och besökare med respekt och likvärdighet oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, religion, språk, kultur eller sexuell läggning. We Speak Gay-samfundets målsättning är att göra Finland ännu mer empatiskt och inkluderande – världens mest regnbågsvänliga land. 

Regnbågspersoner representerar ca 6–10 % av befolkningen. Procentandelen ökar ju mer forskning som görs bland yngre åldersgrupper. I Finland handlar det om en åtminstone lika stor grupp som den svenskspråkiga befolkningen och globalt över en halv miljard människor. 

Alla är välkomna till våra evenemang!

Läs mera:

We Speak Gay: https://www.wespeakgay.com

Gay Travel Finland:https://www.gaytravelfinland.com