Korpo Sea Jazz 2023 är en del av Finlands jazzhistoria

19.10.2023

“I skrivande stund har det hunnit gå dryga två månader sedan Korpo Sea Jazz. Som jag berättade för publiken vid invigningen av festivalen hade vi två ekonomiskt katastrofala år bakom oss och hade därför en osäkerhetskänsla gällande årets biljettintäkter. Vi insåg på hösten 2022 att vi inte kan riskera att ha ett dåligt år också

2023 varför vi beslöt att förkorta festivalen med en dag vilket betydde att antalet tillställningar minskades med 3 konserter och en jamsession. Det visade sig att vårt beslut var riktigt. Nu sålde vi slut alla konserter och fick samma biljettintäkter som året innan. Eftersom våra kostnader 2023 var betydligt lägre än året innan betyder det att vi gör ett noll-resultat år 2023. Vi är också övertygade att programmet som Nina Mya hade planerat tilltalade vår publik och konserternas utbud lockade publiken att köpa biljetter.

Nytt för året vara också experimentet med charterbus. Hela 25 jazzdiggare från Åbo deltog i resan och vid alla tre konserter fredagen den 21 juli. Mycket sannolikt att en motsvarande JazzBuzz-resa kommer att ingå i planerna 2024. I år var det också möjligt att svara på vårt fråge-enkät, vi fick 35 svar. Det är omöjligt att här gå in i detaljer men vi kan kort konstatera att svaren ger oss bekräftelse på att vi gör saker rätt. Hög kvalitet på utbudet, modern jazz, intima konsertplatser och jazzen i centrum. De negativare svaren gällde avsaknaden av interna transporter mellan konsertplatserna, och önskan om förbättrad skyltning och tidtabellsproblematiken under den avslutande dagen i Korpoström. Vi har internt behandlat dessa frågor och skall göra bättring!

Nu arbetar vi med avslutandet av år Korpo Sea Jazz 2023 samtidigt som vi är i full fart med Korpo Sea Jazz 2024.”

Tack för 2023 och hälsningar!
Bosse Mellberg
Ordförande
Korpo Jazz rf