We have a lift off!

4.11.2020

Javisst, i texten här under skriver jag att år 2019 var annorlunda än alla tidigare år jag fungerat som ordförande för Korpo Jazz. Fel, nu känns alla år normala jämförda med år 2020. Det enda positiva med året har varit att sommaren känts längre utan festivalen, ibland till och med för lång!

Vi har nu tvinnat runt jordklotet en massa extra varv och nu ber vi herr Corona om tillstånd att få landa!

Bosse

*** *** ***

År 2019 var annorlunda än alla de tidigare år jag fungerat som ordförande för Korpo Jazz. Inte heller året 2020 påminner om något tidigare år. Jag tror att jag kan förstå hur Neil Armstrong kände det när han tog det första steget från Apollo 11 ner på månytan. Vi har i kulisserna arbetat med en enorm uppgradering av Korpo Sea Jazz rutiner och synliga profil. Det blir första året man kan köpa sina konsertbiljetter på nätet. Revolutionerande! Vårt talkofolk är världsmästare på att hantera kontanter men redan 2019 kunde man betala biljetterna med bank- och kreditkort fast 70 % av publiken fortfarande kom viftande med sina sedlar till biljettkassorna. Vår publik har under åren lärt sig att för Korpo Sea Jazz är det cash som gäller. Och jo, vi tar fortfarande emot kontanter men vi hoppas att vår publik nu också tar steget ner på månytan och köper biljetterna på nätet. Bara att börja handla!

Archipelago Sea Jazz.

Ett annorlunda år! Med buller och bång lanserade vi i augusti 2019 det nya samarbetet inom ramen för festivalserien Archipelago Sea Jazz. För Korpo Sea Jazz, Baltic Jazz och de nya festivalerna Turku Sea Jazz och Åland Sea Jazz har vi tagit fram en gemensam profil och tycker nu att 1+1+1+1 inte blir fyra utan minst 19. Vi kan nu marknadsföra oss betydligt mera professionellt och dessutom förmånligare då kostnaden delas på fyra festivaler. När Archipelago Sea Jazz flaggar så står vi bara för 25 % av kostnaderna, och nu i startfasen inte ens det, eftersom ”takorganisationen” beviljats medel för marknadsföring och profilering. När Archipelago Sea Jazz nämns så är vi också alltid framme. Klick uppe till höger och kolla våra syskonfestivaler. Boka gärna biljetter också till de andra festivalerna! 

Korpo Sea Jazz är Korpo Sea Jazz.

Festivalsamarbetet förändrar inte Korpo Sea Jazz, festivalen är lika självständig som tidigare och har sin konstnärliga profil och sin okomplicerade image där allt egentligen bara handlar om jazz, en linje som vi förstått att vår publik också uppskattar.  Däremot har vi redan stor glädje av Archipelago Sea Jazz samarbetet. Ärligt talat har vi inte i Korpo Jazz styrelse vetat så mycket om Baltic Jazz fast festivalen hålls bara några sjömil från oss. Idag växlar vi tankar och ideér och har redan kunnat konstatera att vi inte konkurrerar, utan närmast kompletterar varandra.  Vi ser också fram emot att växla tankar med våra nya syskon, Turku Sea Jazz och Åland Sea Jazz. Fyra jazzfestivaler vid havsstranden under en sex sommarveckor. Vilken lyx! 

Vi startar normalt festivalens programplanering redan i augusti, nästan 12 månader före festivalen börjar. Eftersom vi kallar en ny konstnärlig ledare skilt för varje år är också dessa ivriga att sätta i gång. Sista festivalkvällen senaste sommar var planeringen redan i gång med konstnärliga ledaren för år 2020, Kadi Vija. På söndagen fortgick ”mötet”. Det visade sig direkt, att Kadi trots att hon är konstnär, är väldigt strukturerad och hon anammade direkt de logistiska utmaningar vi har. Jag har upplevt motsatserna, men också då har det varit roligt, fast arbetsdrygare. Det har varit otroligt givande att arbeta med Kadi och hon har överöst mig med det ena goda förslaget efter det andra. Hela tiden har hon sett helheten och faktiskt också de ekonomiska realiteter vi trots allt inte kan förbise. Tack Kadi för din enorma insats för Korpo Sea Jazz och den inhemska jazzen till fromma. Du sade att Teemu Viinikainens stövlar kommer att bli svåra att fylla men alldeles utmärkt har du klarat det. Jag tvivlade aldrig!

Alla ni i Apollo kapseln, snart landar ni. Vi står redan här och väntar.

Bosse Mellberg
Korpo Jazz
Ordförande