En tid för ansvarskänsla

9.2.2024

I dessa dagar funderar jag ibland över om vi har rätt att producera en jazzfestival och njuta av konserterna och samtidigt glömma krigen i vårt närområde och mera fjärran. Klimatförändringen och artdöden avancerar med fart, polarisarna smälter och pollinerarna försvinner spridande rädsla och ångest. Utöver detta fylls världshaven med plastavfall och vi får mikroplaster i oss med maten.

Det är lätt att bara ge efter och konstatera att vi kan ju ha roligt så längde det varar. Vid sådana funderingar går tankarna till barnbarnen och den värld de skall leva i. Alla kan sköta om sin bakgård, de globala organisationerna och de enskilda staterna kan ta ansvar för de större helheterna.

Korpo Sea Jazz försöker på sitt anspråkslösa sätt vara med i talkoarbete via sitt samarbeta med några miljöorganisationer, närmast gällande skyddet av Skärgårdshavet och Östersjön.

Konsertplatserna i Korpo, Nagu, Houtskär och på Aspö är belägna i UNESCOs biosfärområde, 30 år i år, vilket vi är stolta över och vilket förpliktigar oss att verka för en hållbar utveckling.

Korpo Jazz kommer att att kontakta konsertplatserna och restaurangerna i Korpo med en önskan om att dessa gradvis skulle övergå till att använda enbart ekologiska disk- och tvättmedel samt ekologiska tvålar i de publika utrymmena.

Låt oss tillsammans ta ansvar för framtiden och lyssna på jazz tillsammans.

Bosse Mellberg
Korpo Jazz rf
Ordförande